KAMU EMEKÇİLERİ YOLLARDA « Balıkesir Son Dakika – Balıkesir24SAAT

15 Şubat 2021 - 11:52

KAMU EMEKÇİLERİ YOLLARDA

KAMU EMEKÇİLERİ YOLLARDA
Son Güncelleme :

02 Şubat 2021 - 22:03

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu’na (KESK) bağlı Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası (BTS) ve Basın Yayın İletişim ve Posta Emekçileri Sendikası’nın (HABERSEN) üyeleri ve sendika yöneticilerine yönelik baskı politikaları ve uygulamalarını verilen sürgün ve ihraç kararlarının geri alınması ve baskının sonlandırılması talebiyle İzmir’den başlattığı “Sürgünler Geri Alınsın, Baskılar Son Bulsun!” yürüyüşünde Balıkesir etabı tamamlandı.

İzmir’den yola çıkan sendikacılar bugün akşam saatlerinde Balıkesir’e ulaştı. Sendikacıları Balıkesir KESK Şubeler Patformuna üye sendikaların başkan ve yöneticileri, siyasi parti temsilcileri ve Balıkesir Demokrasi Güçleri Balıkesir Garı’nda alkışlarla karşıladı.
Sendikacılar “Yaşasın sınıf dayanışması”, “Kurtuluş yok tek başına , ya hep beraber ya hiçbirimiz, “Sürgünler, baskılar bizi yıldıramaz”, “Birleşe birleşe kazanacağız” diye slogan attı.

blank

Balıkesir Demokrasi Güçleri, “Baş eğmiyoruz, aşağıya bakmıyoruz” yazılı pankartla hem kamu emekçilerine hem Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine destek verdi.
İzmir’den hareket eden bu grup 4 Şubat’ta Diyarbakır, İstanbul, Malatya ve Zonguldak illerinden gelen gruplarla Ankara’da buluşacak ve Ankara Garı önünde saat 12.00’de basın açıklaması yapacak.

blank

“BASKILAR BİZİ YILDIRAMAZ” 

KESK Eş Genel Başkanı Aysun Gezen ve  BTS Örgütlenme ve Eğitim Sekreteri Ufuk Karslıoğlu yaptıkları konuşmalarda yürüyüşün gerekçelerini anlattı.

Basın açıklamasında şu görüşlere yer verildi:

“Bugün, üyesi olduğumuz Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu KESK’in aynı işkolunda örgütlü bulunan iki sendikası olan BTS ve HABER SEN sendikaları olarak ülkenin farklı noktalarından yola çıkarak Ankara’ya yürüyoruz.

Bizlerin bugün burada bulunmasının ve Ankara’ya yürüyüşünün nedeni; aynı bakanlığın kurumlarında faaliyet yürütmekte olan sendikalar olarak sendikalarımız nezdinde üyelerimiz, yöneticilerimiz ve temsilcilerimizin baskıya uğraması, ayrımcı ve hukuk dışı uygulamalar geri alınması talebimizi hem ilgililere iletmek hem de bu hukuksuzluklara sessiz kalmadığımızı, kalmayacağımızı vurgulamaktır.

BTS ve HABER SEN sendikaları olarak, kamu emekçilerinin hak ve çıkarlarını korumak için yasalara dayanarak ve üyelerimizden aldığımız güçle faaliyetlerimizi yürütmekteyiz.

blank

“LİYAKAT ESAS ALINMALI”

Bizler, bir yandan üyelerimizin hak ve çıkarlarını korurken, diğer yandan işkollarımızda verilen hizmetlerin kamusal, ulaşılabilir, nitelikli bir hizmet olarak verilmesini ve bunlar kadar önemli olanın da bu hizmetleri üreten biz çalışanlar arasında ayrımcılığın olmadığı, liyakatin esas alındığı bir işleyişin esas alınması için mücadele etmekteyiz.

İşte bizlerin burada olmasının temel nedeni budur. Kurumlarımız bir yandan liyakatın, kariyerin esas alınmadığı, kayırmacılığın, hüküm sürdüğü, hukuksuzluğun yaşam bulduğu bir noktaya gelirken, diğer yandan ise; kurumlarımızın parçalandığı, yönetim anlayışının bozulduğu, iş barışının zedelendiği, pek çok hukuksuzluğa tanıklık ettiğimiz bir süreci yaşamaktayız.

blank

“KISTAS; SİYASİ İKTİDARA YAKINLIK”

Bugün, kurumlarımızda; tayin ve atamalarda kıstas siyasi iktidara yakınlıkla ölçülmektedir. Unvan alabilmek ve istediğin yere gidebilmek için liyakat ve kariyer yerine siyaseten yakınlıkların referans gösterilmesi hakim anlayış haline gelmiştir.

Diğer yanda ise siyasi iktidara yakınlığı ortada olan ve bu ilişkisi TİS görüşmelerinde yandaş sendikalarla kapalı kapılar ardında pazarlıklar yaparak kamu emekçilerini sefalet zamlarına mahkum edenler, yine kapalı kapılar ardında liyakate aykırı, yasa ve hukuk tanımayan bir şekilde ilişkiler ağı kurulmuştur.

Örgütlü olduğumuz kurumlarda Görevde Yükselme Sınavları adil, eşit ve hakkaniyetli sınavlar olması gerekirken yönetmeliklerin hukuka aykırılıkları bir yana bu yönetmeliklere de aykırı bir şekilde adımlar atarak yeni mağduriyetler yaratılmakta, kurum içi eşitsizlikleri ve iş barışı her geçen gün daha da derinleşmektedir.

blank

“NEREDE HAKSIZLIK VARSA KARŞISINDAYIZ”

Kurumlarımızda gerçek sendikacılığı yapan BTS ve Haber Sen olarak iyi biliyoruz yöneticiliği siyasi saiklerle yürütmek, sendikacılığı iktidara yakın durmak olarak gören ve koltuk hırsıyla dolu olduğu bir yerde bizler, kurum yöneticileri başta olmak üzere pek çok çevreyi yaptığımız açıklamalarla, verdiğimiz mücadeleyle, nerede haksızlık, nerede adaletsizlik varsa karşısında durarak, nerede kamu zarara uğratıldıysa teşhir ederek, nerede liyakatsizlik, nerede hukuksuzluk varsa yargıya taşıyarak rahatsız etmekteyiz.

blank

“PANDEMİ SÜRECİNDE SÜRGÜNLER YAŞIYORUZ”

Haber-Sen ve BTS tarafından salgının başından itibaren gerekli önlemlerin alınması, olumsuz çalışma koşullarının düzeltilmesi amacıyla yaptığımız girişimler, basın açıklamalarımız ve sosyal medya çalışmalarımızla bir kez daha çalışanları ve hizmet alanları korumaya çalışma girişimlerimiz sonrasında kurum yöneticileri tarafından baskıya uğradık.

Ve şimdi de tüm bunlar yetmiyormuş gibi yasaları ve hukuku hiçe sayarak, temsilci ya da yönetici olup olmadığına bakmaksızın üyelerimiz hakkında sürgün kararları verilmektedir.

Pandemi koşullarında hak aramanın yasaklandığı eylem ve etkinlik yapamadığımız bir süreci yaşarken, haksızlık ve hukuksuzluklar karşısında sosyal medya da sesimiz duyurmaya çalışmamız bile tehdit olarak görülmekte, soruşturmalar açılmakta, cezalar verilmekte ve sürgünler yaşamaktayız.

blank

İŞTE O ATAMA VE SÜRGÜNLER !

TCDD ve TCDD Taşımacılık A.Ş. yönetimi tarafından yakın zamanda, BTS Genel Sekreteri Ankara’dan Sivas’a, İzmir Şube Yürütme Kurulu üyesi ve işyeri temsilcisi 4 arkadaşımız Malatya ve Kars’a sürgün edildi. BTS Merkez Kadın Sekreterine  yaptığı Twitter paylaşımlarından dolayı kademe ilerlemesinin durdurulması cezası verildi. Sendikamız Malatya Şube Başkanı yaşanan sürgünle ilgili yapmış olduğu basın açıklaması sonrasında 15 günlüğüne Tatvan ve Van’a geçici görevlendirmeyle cezai amaçlı gönderilmiştir.

PTT yönetimi tarafından haklarında hiçbir adli soruşturma ya da dava yokken; yapılan tebliğlerle hiçbir delil ve gerekçe gösterilmeksizin yöneticilerimiz ve üyelerimiz hakkında hukuka aykırı bir şekilde ihraç kararları verilmektedir. Daha yakın zamanda Haber Sen’in Genel Sekreteri sürgüne gönderilmiştir.

blank

“BEN YAPARIM OLDU”

Yargılandığı herhangi bir davası ya da soruşturması bulunmayan, Haber Sen önceki dönem Genel Başkanı Musa Özdemir’in hiçbir hukuki gerekçe gösterilmeden gözaltına alınmıştır. Yargılandığı herhangi bir davası ve soruşturması bulunmayan ve fiilen memurluk görevini yapmakta olan arkadaşımız sabaha karşı evi basılmadan, gözaltına alınmadan pekala ifadesi alınabilirdi.

Kamudan ihracı bir silah olarak gören AKP iktidarı, kendine biat etmeyen, barıştan, demokrasiden, insan haklarından, sendikal hak ve özgürlükler mücadelesinden yana kesimleri KHK’larla susturmak, baskı altında tutmak istemektedir.

Ve yaşanan bu hukuksuzluklar karşısında üye ve yöneticilerimize sahip çıkmak üzere yapmak istediğimiz ve Anayasal bir hak olan basın açıklaması yapma hakkımız her defasında engellenerek başka hukuksuzluklar yaşamaktayız.

İşin özü; demokrasi söylemlerini ağzından düşürmeyip, tam aksi uygulamalar yapan siyasi iktidarın kurumlara atadıkları bürokratlar tarafından “ben yaparım oldu” diyerek bu hukuksuzlukların kararlarını almışlardır.

Üye ve yöneticilerimiz hakkında verilen bu hukuksuz kararlarla sendikal faaliyetlerimiz engellenmekte, üye, yönetici ve temsilcilerimiz cezalandırılmaktadır. Bu hukuksuzluk açıkça ortadadır; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunundaki memurun ve sendika yöneticilerinin güvencesi hakkındaki maddeler, bu sürgün kararlarıyla yok sayılarak suç işlenmektedir.

Bu kararların alınmasında söz sahibi olan kurum yöneticilerine sesleniyoruz;

“Hukuka aykırı bir şekilde yapılan bu kararlardan bir an önce vazgeçin!”

blank

“SESSİZ KALMAYACAĞIZ”

Bu haksız ve hukuksuz karar ve uygulamalarla bizleri yıldıracağınızı sanıyorsanız yanılıyorsunuz.

Bugüne kadar sesimizi duymayanlara duyurmak için bugün ülkemizin dört noktasından Ankara’ya yürüyerek 4 Şubat günü Ankara’da olacağız.

Bizler tüm bu baskılar karşısında mücadele etmekten, haklarımızın gasp edilmek istenmesi karşısında nereden gelirse gelsin geçit vermeyen bir duruşu temsil etmekten, mücadeleden geri durmadık, bundan sonra da geri durmayacağız.

Şurası çok iyi bilinmelidir ki üye ve yöneticilerimize karşı yapılan ve yasal olmayan bu uygulamalara sessiz kalmayıp, fili, meşru ve hukuki mücadelemizle bu hukuksuzlukları durduracağız.

BTS ve HABER SEN olarak, üye ve yöneticilerimizin yaşadığı hukuksuzluklar karşısında bizlerle birlikte olan, sesimize ses katan tüm dostlara teşekkür ediyoruz.”  Memet KOŞAR (balikesir24saat.com) 

YORUM YAP

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.
blank